כביש או נתיב לתחבורה
ציבורית:
הנסיעה בכביש או בנתיב
מותרת לרכבת מקומית,
לאוטובוס, למונית
ולרכב המסיע לפחות את
מספר הנוסעים,לרבות
הנהג,הנקוב בתמרור.
צוינו אחד או יותר
מסוגי הרכב בתמרור,
יחולו הוראות התמרור
על פי המצוין בו. עצירה
או חניית כלי רכב בנתיב
אסורה, אלא אם כן צוין
אחרת.

תמרור 501

כביש או נתיב לתחבורה ציבורית: הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לרכבת מקומית, לאוטובוס, למונית ולרכב המסיע לפחות את מספר הנוסעים,לרבות הנהג,הנקוב בתמרור. צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורה, אלא אם כן צוין אחרת.

 4510

נמצא סעיף עבירה אחד הקשור לתמרור  501

  • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 501 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך בה מותרת הנסיעה לכלי רכב האמורים בתמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

    * הוצב התמרור מעל הנתיב או שול, יחול תמרור 501 רק על הנתיב או השול שמתחתיו, בהתאמה.* נכה שברשותו תו נכה התואם במראהו את תמרור 437 או אדם המתלווה לנכה ונוהג עבורו, רשאים לנהוג את רכבם בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית (נת"צ). אין לאכוף כנגד נכים ו/או מלוויהם שברשותם תו נכה כאמור על נסיעה בנת"צ ואין לאכוף כנגד רכב סיור.* לרוכב אופניים מותרת הנסיעה בנתיב זה - למעט בנתיב לרכבת מקומית

    מתוך פרק:  תמרורים

      סעיף 5493 | עמוד 35

    קנס 500 | ניקוד 0 |

עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: