קלנועית
חיפוש נוסח אישום

נמצאה 1 תוצאה  בפרק קלנועית

  • נהיגה בקלנועית בכביש

    נהגת בקלנועית הנ"ל בכביש שלא לשם חצייתו בניגוד לתקנה 39יא לתקנות התעבורה

    מתוך פרק:  קלנועית

    סעיף 6712 | עמוד 66

    קנס 100 | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא