הובלה במכולה
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 6 תוצאות בפרק הובלה במכולה

 • הובלת מכולה הבולטת מאחור

  הובלת / הרשית לאחר להוביל מכולה הבולטת מן החלק האחורי של הרכב בניגוד ללתקנה 85א(ו)(2) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  הובלה במכולה

  סעיף 5665 | עמוד 49

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • הובלת מכולה ללא נעילת התקני החיבור הסובב

  הובלת / הרשית לאחר להוביל מכולה מבלי שהתקני החיבור הסובב היו נעולים וצמודים למכולה, באופן שימנעו את הזזתה או את הישמטותה בעת הנסיעה בכל תנאי הדרך בניגוד לתקנה 85א(ו)(4) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  הובלה במכולה

  סעיף 5668 | עמוד 49

  קנס 500 | ניקוד 8 | אין אזהרה  |

סעיפי עבירה לפי נושא