הובלת מכולה ללא נעילת התקני החיבור הסובב

נוסח אישום

הובלת מכולה ללא נעילת התקני החיבור הסובב

הובלת / הרשית לאחר להוביל מכולה מבלי שהתקני החיבור הסובב היו נעולים וצמודים למכולה, באופן שימנעו את הזזתה או את הישמטותה בעת הנסיעה בכל תנאי הדרך בניגוד לתקנה 85א(ו)(4) לתקנות התעבורה

מתוך פרק:  הובלה במכולה

עמוד: 49

סעיף עבירה: 5668

קנס 500 | ניקוד 8 | אין אזהרה  |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא