רשיון לרכב מנועי
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 11 תוצאות בפרק רשיון לרכב מנועי

 • נהיגה ללא רשיון רכב

  נהגת / הרשית לאחר לנהוג ברכב הנ"ל, ללא רשיון רכב תקף לפי פקודת התעבורה בניגוד לסעיף 2 לפקודת התעבורה

  מתוך פרק:  רשיון לרכב מנועי

  סעיף 2000 | עמוד 51

  הזמנה לדין  | ניקוד 6 |

 • תוקף רשיון הנגרר פקע בתקופה העולה על שנה

  נהגת ברכב הנ"ל וגררת רכב כשרשיון הרכב הנגרר פקע בתקופה העולה על שנה, כשרשיון הרכב הנגרר פקע ב ... בניגוד לסעיף 2 לפקודת התעבורה

  * לא תכול על גרורים חקלאים כמפורט בחוברת החנ"א הפטורים מרישוי (רשיון רכב)

  מתוך פרק:  רשיון לרכב מנועי

  סעיף 7109 | עמוד 51

  הזמנה לדין  | ניקוד 6 |

 • נהיגת רכב מבלי שבוצעה בדיקת חורף

  נהגת ברכב הנ"ל שהוא רכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה על 10 טון כולל אוטובוס או אוטובוס זעיר ציבורי רכב אספנות או רכב עבודה בין 1 לנובמבר עד 31 למרץ כשאין בידך תעודה כדין כי הרכב נבדק בבדיקת חורף ונמצא תקין בניגוד לתקנה 273ד לתקנות התעבורה

  * כאשר חלפה שנה מיום שנרשמו לראשונה חייבים בבדיקת חורף* טסט מ 3- באוגוסט עד 1 בנובמבר יחשב כ"בדיקת חורף"* יש לרשום בדוח משקל כולל של הרכב ע"פ רישיון הרכב וכן האם הנהג הציג לשוטר מסמך כלשהויש לציין מהות המסמך שהוצג (רשיון רכב הטסט נערך ביום...וכו)

  מתוך פרק:  רשיון לרכב מנועי

  סעיף 6575 | עמוד 51

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • רכב אספנות - נהיגה מחוץ לשעות המותרות

  נהגת ברכב האספנות הנ"ל בשעות האסורות לרכב מסוג זה בניגוד לתקנה 281א(ג) לתקנות התעבורה

  * רכב אספנות לא ינוע בדרך בשעות 07.00 ועד 09.00 בימים א עד ה שאינם חלים בחג או במועד

  מתוך פרק:  רשיון לרכב מנועי

  סעיף 7122 | עמוד 51

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • נהיגה ברכב שהושבת ע"י ק משטרה

  נהגת או הרשת לאחר לנהוג ברכב הנ"ל על אף שהודע לך כי ניתנה לרכב הודעת איסור שימוש ע"י קצין משטרה שניתנה בתאריך _____, בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה

  מתוך פרק:  רשיון לרכב מנועי

  סעיף 7193 | עמוד 51

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  | תלת"ן  |

סעיפי עבירה לפי נושא