תוקף רשיון הרכב פקע בתקופה העולה על שנה

נוסח אישום

תוקף רשיון הרכב פקע בתקופה העולה על שנה

נהגת / הרשית לאחר לנהוג ברכב הנ"ל, כשרשיון הרכב פקע בתקופה העולה על שנה, כשרשיון הרכב פקע ב... בניגוד לסעיף 2 לפקודת התעבורה

מתוך פרק:  רשיון לרכב מנועי

עמוד: 51

סעיף עבירה: 7045

הזמנה לדין  | ניקוד 6 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא