אופניים ואופניים חשמליים
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 46 תוצאות בפרק אופניים ואופניים חשמליים

 • אי עמידה בתנאים לנהיגה באופניים חשמליים

  נהגת באופניים עם מנוע עזר מבלי שעברת הכשרה מתאימה בניגוד לתקנה 39טז(3) לתקנות התעבורה

  * הכשרה מתאימה- אחד מהבאים: - הוצאת רשיון נהיגה (גם אם כבר איננו בתוקף), לא כולל  רשיון נהיגה דרגה 1; - עמידה בהצלחה בבחינה עיונית (תאוריה) , לא כולל לדרגת רשיון 1; - קבלת אישור ממשרד הרישוי על עמידה בהכשרה עיונית לאופניים חשמליים.

  מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

  סעיף 7269 | עמוד 70

  קנס 1000 | ניקוד 0 |

 • רכיבה באופניים בדרך שאינה עירונית שלא בשול

  נהגת ברכב הנ"ל שלא קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית של שול הדרך בניגוד לתקנה 129(ה) לתקנות התעבורה

  * תקנה 129 היא תקנה שמחריגה את האיסור לנהיגה בשול כלפי אופניים, וקובעת כי בניגוד לכלי הרכב האחרים הרי שחובה על רוכב אופניים לנסוע בשול בדרך שאינה עירונית, בתנאי שהשול פנוי ומיוצב באספלט; עוד קובעת התקנה כי יש לנהוג על השול קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית.

  מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

  סעיף 7001 | עמוד 70

  קנס 100 | ניקוד 0 |

 • רכיבה באופניים חשמליים בדרך לא עירונית שלא בשול

  רכבת על אופניים או תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך הנ"ל שלא קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית של שול הדרך בניגוד לתקנה 129(ה) לתקנות התעבורה

  * תקנה 129 היא תקנה שמחריגה את האיסור לנהיגה בשול כלפי אופניים, וקובעת כי בניגוד לכלי הרכב האחרים הרי שחובה על רוכב אופניים לנסוע בשול בדרך שאינה עירונית, בתנאי שהשול פנוי ומיוצב באספלט; עוד קובעת התקנה כי יש לנהוג על השול קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית.

  מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

  סעיף 7125 | עמוד 70

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • רכיבה שלא בצד ימין כשאין שול או בחוסר זהירות

  רכבת על אופניים או תלת-אופן הנ"ל שלא בסמוך לשפתו הימנית של הכביש, ואו בחוסר זהירות הנדרשת  בעת עקיפת רכב עומד או הנע באותו כיוון בניגוד לתקנה 128 לתקנות התעבורה

  * תקנה 129 היא ספציפית ומחייבת רוכב אופניים לנסוע על השול בדרך שאינה עירונית כאשר השול פנוי ומיוצב באספלט וקרוב ככל הניתן לשפתו הימנית.

  מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

  סעיף 7009 | עמוד 70

  קנס 100 | ניקוד 0 |

 • רכיבה שלא בצד ימין כשאין שול או בחוסר זהירות (אופניים חשמליים)

  רכבת על אופניים או תלת אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך הנ"ל שלא בסמוך לשפתו הימנית של הכביש, ואו בחוסר זהירות הנדרשת  בעת עקיפת רכב עומד או הנע באותו כיוון בניגוד לתקנה 128 לתקנות התעבורה

  * תקנה 129(ה) היא ספציפית ומחייבת רוכב אופניים לנסוע על השול בדרך שאינה עירונית כאשר השול פנוי ומיוצב באספלט וקרוב ככל הניתן לשפתו הימנית.

  מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

  סעיף 7097 | עמוד 70

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • רכיבה על אופניים חשמליים על מעבר חציה

  רכבת על אופניים או תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך הנ"ל במעבר חציה בניגוד לתקנה 129(ז) לתקנות התעבורה

  * מותר לרכב על מעבר חציה לרוכבי אופניים המסומן בתמרור 812 * מותר להוביל אופניים על מעבר חציה

  מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

  סעיף 7048 | עמוד 70

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • רכיבה על אופניים ללא פנס או מחזיר אור

  רכיבה על אופניים ללא פנס ומחזיר אור על הדוושות רכבת על אופניים בזמן תאורה שלא הותקן בהם פנס המפיץ אור לבן מקדימה או פנס אדום מאחור או מחזירי אור צהובים על הדוושות בניגוד לתקנה 132 לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

  סעיף 5846 | עמוד 70

  קנס 100 | ניקוד 0 |

 • הרכבת אנשים על אופניים חשמליים מעל גיל 8

  רכבת על אופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך והרכבת עליו אדם שגילו עולה על 8 שנים כשהם אינם עשויים לרכיבתם של אנשים במספר הרוכבים עליהם בניגוד לתקנה 124(א) לתקנות התעבורה

  *(מותר להרכיב ילד עד גיל 8 במושב מתאים, כשהרוכב עצמו מגיל 16 ומעלה)

  מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

  סעיף 7052 | עמוד 70

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • הרכבת אנשים על אופניים עד גיל 8

  רכבת על אופניים הנ"ל והרכבת עליו ילד שגילו אינו עולה על 8 שנים שלא במושב נפרד המבטיח את שלום הילד בניגוד לתקנה 124(ב) לתקנות התעבורה

  *(מותר להרכיב ילד עד גיל 8 במושב מתאים, כשהרוכב עצמו מגיל 14 ומעלה)

  מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

  סעיף 7005 | עמוד 70

  קנס 100 | ניקוד 0 |

 • הרכבת אנשים על אופניים חשמליים עד גיל 8

  רכבת על אופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך והרכבת עליו ילד שגילו אינו עולה על 8 שנים שלא במושב נפרד המבטיח את שלום הילד בניגוד לתקנה 124(ב) לתקנות התעבורה

  *(מותר להרכיב ילד עד גיל 8 במושב מתאים, כשהרוכב עצמו מגיל 16 ומעלה)

  מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

  סעיף 7053 | עמוד 70

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהיגת רכב ליווי לקבוצת רוכבים שלא על פי החוק

  נהגת ברכב הנ"ל כרכב ליווי לקבוצת רוכבים בכך שלא עמדת בדרישות התקנה להוראות הליווי בניגוד לתקנה 129א(ב) לתקנות התעבורה

  * הנוהג ברכב ליווי חייב לעמוד בכל דרישות הנ"ל: ינהג מאחורי הרוכב האחרון בקבוצת רוכבי האופניים ובמרחק סביר ממנו ויפעיל את ארבעת מחווני הכיוון ברכב

  מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

  סעיף 7058 | עמוד 70

  קנס 250 | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא