נמצאו 42 סעיפי עבירה בפרק אופניים ואופניים חשמליים

 • נהגת (באופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך / בתלת-אופן שמותקן בו מנוע המניע אותו או מסייע בכך / בקורקינט ממונע – גלגינוע) הנ"ל והשתמשת (בכביש / בשביל / בנתיב) המיועד והמסומן לסוג רכב אחר מסוג הרכב שבו נהגת או לעוברי דרך אחרים בניגוד לתקנה 34(א) לתקנות התעבורה

  * כאשר אין שביל אופניים ישתמש רוכב אופניים בצידו הימני קיצוני של הכביש - כולל בנת"צ* במקרה של רכיבה על מדרכה, יש להשתמש בס"ס 7118 לאופניים חשמליים וס"ס 7233 לגלגינוע

  מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

    סעיף 7238 | עמוד 70

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת באופניים עם מנוע עזר הנ"ל מבלי שעמדת לפחות באחד מהתנאים הקבועים בחוק לנהיגה באופניים עם מנוע עזר בניגוד לתקנה 39טז(3) לתקנות התעבורה

  *  ירשם רק כנגד מי שכבר מלאו לו 16 שנה. לרוכב מתחת לגיל 16 יש להשתמש בס"ס 7047* הכשרה מתאימה - אחד מהבאים: - הוצאת רשיון נהיגה (גם אם כבר איננו בתוקף), לא כולל  רשיון נהיגה דרגה 1; - עמידה בהצלחה בבחינה עיונית (תאוריה) , לא כולל לדרגת רשיון 1; - קבלת אישור ממשרד הרישוי על עמידה בהכשרה עיונית לאופניים חשמליים.

  מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

    סעיף 7269 | עמוד 70

  קנס 750 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל שלא קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית של שול הדרך בניגוד לתקנה 129(ה) לתקנות התעבורה

  * תקנה 129 היא תקנה שמחריגה את האיסור לנהיגה בשול כלפי אופניים, וקובעת כי בניגוד לכלי הרכב האחרים הרי שחובה על רוכב אופניים לנסוע בשול בדרך שאינה עירונית, בתנאי שהשול פנוי ומיוצב באספלט; עוד קובעת התקנה כי יש לנהוג על השול קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית.

  מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

    סעיף 7001 | עמוד 70

  קנס 100 | ניקוד 0 |

 • רכבת על אופניים או תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך הנ"ל שלא קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית של שול הדרך בניגוד לתקנה 129(ה) לתקנות התעבורה

  * תקנה 129 היא תקנה שמחריגה את האיסור לנהיגה בשול כלפי אופניים, וקובעת כי בניגוד לכלי הרכב האחרים הרי שחובה על רוכב אופניים לנסוע בשול בדרך שאינה עירונית, בתנאי שהשול פנוי ומיוצב באספלט; עוד קובעת התקנה כי יש לנהוג על השול קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית.

  מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

    סעיף 7125 | עמוד 70

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • רכבת על אופניים או תלת-אופן הנ"ל שלא בסמוך לשפתו הימנית של הכביש, ואו בחוסר זהירות הנדרשת  בעת עקיפת רכב עומד או הנע באותו כיוון בניגוד לתקנה 128 לתקנות התעבורה

  * תקנה 129 היא ספציפית ומחייבת רוכב אופניים לנסוע על השול בדרך שאינה עירונית כאשר השול פנוי ומיוצב באספלט וקרוב ככל הניתן לשפתו הימנית.

  מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

    סעיף 7009 | עמוד 70

  קנס 100 | ניקוד 0 |

 • רכבת על אופניים או תלת אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך הנ"ל שלא בסמוך לשפתו הימנית של הכביש, ואו בחוסר זהירות הנדרשת  בעת עקיפת רכב עומד או הנע באותו כיוון בניגוד לתקנה 128 לתקנות התעבורה

  * תקנה 129(ה) היא ספציפית ומחייבת רוכב אופניים לנסוע על השול בדרך שאינה עירונית כאשר השול פנוי ומיוצב באספלט וקרוב ככל הניתן לשפתו הימנית.

  מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

    סעיף 7097 | עמוד 70

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • רכבת על אופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך והרכבת עליו אדם שגילו עולה על 8 שנים כשהם אינם עשויים לרכיבתם של אנשים במספר הרוכבים עליהם בניגוד לתקנה 124(א) לתקנות התעבורה

  *(מותר להרכיב ילד עד גיל 8 במושב מתאים, כשהרוכב עצמו מגיל 16 ומעלה)

  מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

    סעיף 7052 | עמוד 70

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • רכבת על אופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך והרכבת עליו ילד שגילו אינו עולה על 8 שנים שלא במושב נפרד המבטיח את שלום הילד בניגוד לתקנה 124(ב) לתקנות התעבורה

  *(מותר להרכיב ילד עד גיל 8 במושב מתאים, כשהרוכב עצמו מגיל 16 ומעלה)

  מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

    סעיף 7053 | עמוד 70

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל כרכב ליווי לקבוצת רוכבים בכך שלא עמדת בדרישות התקנה להוראות הליווי בניגוד לתקנה 129א(ב) לתקנות התעבורה

  * הנוהג ברכב ליווי חייב לעמוד בכל דרישות הנ"ל: ינהג מאחורי הרוכב האחרון בקבוצת רוכבי האופניים ובמרחק סביר ממנו ויפעיל את ארבעת מחווני הכיוון ברכב

  מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

    סעיף 7058 | עמוד 70

  קנס 250 | ניקוד 0 |

עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: