איסור גרירה באופניים חשמליים

נוסח אישום

איסור גרירה באופניים חשמליים

רכבת על אופניים או תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך הנ"ל וגררת ... בניגוד לתקנה 126(ב) לתקנות התעבורה

* יש לפרט מה נגרר

מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

עמוד: 70

סעיף עבירה: 7055

קנס 250 | ניקוד 0 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא