הובלת מכולה ברכב שלא אושר להובלת מכולות / בניגוד לתנאי ההיתר

נוסח אישום

הובלת מכולה ברכב שלא אושר להובלת מכולות / בניגוד לתנאי ההיתר

הובלת / הרשית לאחר להוביל מכולה, ברכב שלא אושר / שלא בהתאם לתנאי האישור להובלת מכולה בניגוד לתקנה 85א(ו)(1) לתקנות התעבורה

מתוך פרק:  הובלה במכולה

עמוד: 49

סעיף עבירה: 5664

קנס 500 | ניקוד 8 | אין אזהרה  |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא