אור אדום מהבהב כפול
לפני מפגש מסילת ברזל:
עצור לפני קו העצירה,
באין קו עצירה, עצור
לפני המחסום הקרוב
)תמרור 202 ( ובאין
מחסום, במרחק 2 מ'
לפחות מפס המסילה
הקרוב. אסור לחצות את
המסילה עד להפסקת
האור האדום המהבהב
הכפול ועלית המחסום.
אם אינך יכול לעצור
בבטחה לפני המפגש
כמפורט לעיל או נכנסת
אליו, השלם את מעבר
המפגש ופנהו מיד.

תמרור 722

אור אדום מהבהב כפול לפני מפגש מסילת ברזל: עצור לפני קו העצירה, באין קו עצירה, עצור לפני המחסום הקרוב )תמרור 202 ( ובאין מחסום, במרחק 2 מ' לפחות מפס המסילה הקרוב. אסור לחצות את המסילה עד להפסקת האור האדום המהבהב הכפול ועלית המחסום. אם אינך יכול לעצור בבטחה לפני המפגש כמפורט לעיל או נכנסת אליו, השלם את מעבר המפגש ופנהו מיד.

 1424

לא נמצאו סעיפי עבירה הקשורים לתמרור 722

עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: