מקום עצירה לסוג
מסויים של רכב במקום
בו אין מפרץ ואין אבן
שפה:
אסורה עצירה למעט סוג
הרכב שעצירתו הותרה
על ידי תמרור לשם
העלאה והורדת נוסעים
בלבד.

תמרור 513

מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו אין מפרץ ואין אבן שפה: אסורה עצירה למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.

 1904

נמצאו 2 סעיפי עבירה הקשורים לתמרור 513

עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: