אור לבן מלבני אנכי
ואורות לבנים מלבניים
מוטים:
התקדם.
סע ישר, ימינה או
שמאלה, פנית פרסה
מותרת אלא אם הדבר
נאסר בתמרור אחר.
אם האור מהבהב –
האות מסתיים ועומד
. להופיע האות 261

תמרור 715

אור לבן מלבני אנכי ואורות לבנים מלבניים מוטים: התקדם. סע ישר, ימינה או שמאלה, פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר בתמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד . להופיע האות 261

 101

לא נמצאו סעיפי עבירה הקשורים לתמרור 715

קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: