אור לבן מלבני אנכי
ואורות לבנים מלבניים
מוטים:
התקדם.
סע ישר, ימינה או
שמאלה, פנית פרסה
מותרת אלא אם הדבר
נאסר בתמרור אחר.
אם האור מהבהב –
האות מסתיים ועומד
. להופיע האות 261

תמרור 715

אור לבן מלבני אנכי ואורות לבנים מלבניים מוטים: התקדם. סע ישר, ימינה או שמאלה, פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר בתמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד . להופיע האות 261

 517

לא נמצאו סעיפי עבירה הקשורים לתמרור 715

עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: