אור לבן מלבני אופקי:
עצור!
סומן קו עצירה – עצור
לפני קו העצירה, סומן
מעבר חציה – עצור לפני
מעבר החצייה, לא סומן
קו עצירה או מעבר חציה
– עצור בסמוך לרמזור
הקרוב, אסור לעבור את
קו העצירה או את מעבר
החצייה או להיכנס
לצומת כל עוד האור
הלבן המלבני האופקי
בפנס העליון דולק.

תמרור 708

אור לבן מלבני אופקי: עצור! סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החצייה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב, אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי בפנס העליון דולק.

 698

נמצאו 2 סעיפי עבירה הקשורים לתמרור 708

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לאות האופקי שהיה ברמזור בכיוון נסיעתך, בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / לפני מעבר החציה / סמוך לרמזור הקרוב / ונכנסת לצומת בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  רמזור

    סעיף 6725 | עמוד 34

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לאות האופקי שהיה ברמזור בכיוון נסיעתך, בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / לפני מעבר החציה / סמוך לרמזור הקרוב בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  רמזור

    סעיף 6726 | עמוד 34

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: