הכוונה מעל הנתיבים
לפני מחלף בדרך
עירונית:
יעדים מחוץ לה –
באותיות לבנות על רקע
כחול.
יעדים בתחומה –
באתיות לבנות על רקע
ירוק.
אתרי תיירות באותיות –
לבנות על רקע חום.

תמרור 615

הכוונה מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך עירונית: יעדים מחוץ לה – באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים בתחומה – באתיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות באותיות – לבנות על רקע חום.

 115

לא נמצאו סעיפי עבירה הקשורים לתמרור 615

קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: