כניסה לדרך מהירה:
אסורה הכניסה להולכי
רגל, לאופניים, לרכב
איטי, לעגלות יד, לבעלי
חיים או לכל רכב אשר
אינו מסוגל או מורשה
לנוע במהירות שצויינה
בתמרור 262 המוצב לפני
הכניסה לדרך המהירה.

תמרור 216

כניסה לדרך מהירה: אסורה הכניסה להולכי רגל, לאופניים, לרכב איטי, לעגלות יד, לבעלי חיים או לכל רכב אשר אינו מסוגל או מורשה לנוע במהירות שצויינה בתמרור 262 המוצב לפני הכניסה לדרך המהירה.

 2969

נמצא סעיף עבירה אחד הקשור לתמרור  216

עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: