אור לבן מלבני אופקי
ואור לבן עגול יחד:
עצור כאמור ב 202 עד -
להופעת האור הלבן
האנכי או המוטה.
אסור לעבור את קו
העצירה או את מעבר
החצייה או להיכנס
לצומת כל עוד האור
הלבן המלבני האופקי
והאור הלבן העגול
דולקים יחד.
היכון לנסיעה עם
התחלף האות.

תמרור 709

אור לבן מלבני אופקי ואור לבן עגול יחד: עצור כאמור ב 202 עד - להופעת האור הלבן האנכי או המוטה. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי והאור הלבן העגול דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האות.

 121

לא נמצאו סעיפי עבירה הקשורים לתמרור 709

קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: