מקום עצירה לסוג
מסויים של רכב ליד
אבני שפה צבועות אדום-
צהוב:
אסורה עצירה, למעט
סוג הרכב שעצירתו
הותרה על ידי תמרור
לשם העלאה והורדת
נוסעים בלבד.

תמרור 511

מקום עצירה לסוג מסויים של רכב ליד אבני שפה צבועות אדום- צהוב: אסורה עצירה, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.

 2129

נמצא סעיף עבירה אחד הקשור לתמרור  511

עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: