מקום עצירה לסוג
מסויים של רכב ליד
אבני שפה צבועות אדום-
צהוב:
אסורה עצירה, למעט
סוג הרכב שעצירתו
הותרה על ידי תמרור
לשם העלאה והורדת
נוסעים בלבד.

תמרור 511

מקום עצירה לסוג מסויים של רכב ליד אבני שפה צבועות אדום- צהוב: אסורה עצירה, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.

 8

נמצא סעיף עבירה אחד הקשור לתמרור  511

קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: