תמרור לאזהרה או
להודעה רק למסר
שלגביו אין תמרור בלוח
התמרורים.
הוצב התמרור מתחת
ובצמוד לתמרור אחר -
יחול האמור בו בתוספת
לתמרור שמעליו ובצמוד
לו.

תמרור 629

תמרור לאזהרה או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר - יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.

 948

לא נמצאו סעיפי עבירה הקשורים לתמרור 629

עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: