תמרור לאזהרה או
להודעה רק למסר
שלגביו אין תמרור בלוח
התמרורים.
הוצב התמרור מתחת
ובצמוד לתמרור אחר -
יחול האמור בו בתוספת
לתמרור שמעליו ובצמוד
לו.

תמרור 629

תמרור לאזהרה או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר - יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.

 133

לא נמצאו סעיפי עבירה הקשורים לתמרור 629

קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: