הכוונה מעל הנתיבים
לפני צומת בדרך
עירונית:
יעדים שמחוץ לה –
באותיות לבנות על רקע
כחול.
יעדים בתחומה –
באותיות לבנות על רקע
ירוק.
אתרי תיירות באותיות –
לבנות על רקע חום.

תמרור 616

הכוונה מעל הנתיבים לפני צומת בדרך עירונית: יעדים שמחוץ לה – באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים בתחומה – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות באותיות – לבנות על רקע חום.

 88

לא נמצאו סעיפי עבירה הקשורים לתמרור 616

קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: