מחסום לפני מפגש
מסילת ברזל:
נמצא המחסום בשלב
הורדה, עליה או במצב
אופקי, עצור לפניו ואל
תמשיך בדרך, כל עוד
המחסום נמצא במצב
זה.

תמרור 404

מחסום לפני מפגש מסילת ברזל: נמצא המחסום בשלב הורדה, עליה או במצב אופקי, עצור לפניו ואל תמשיך בדרך, כל עוד המחסום נמצא במצב זה.

 104

לא נמצאו סעיפי עבירה הקשורים לתמרור 404

קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: