תחנת אוטובוסים
ציבוריים:
על גב התמרור יירשם
האמור בו באותה
מתכונת בשפה אחרת.
שולב סמל "נכה" –
האוטובוסים בקו זה
הותאמו לאנשים עם
מוגבלויות.
שולב סמל "רכבת" -
הקו מוביל אל תחנת
רכבת.
שולב סמל "קוי תחבורה
ציבורית בשעות הלילה"
האוטובוסים בקו זה –
פועלים בשעות הלילה.

תמרור 505

תחנת אוטובוסים ציבוריים: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה אחרת. שולב סמל "נכה" – האוטובוסים בקו זה הותאמו לאנשים עם מוגבלויות. שולב סמל "רכבת" - הקו מוביל אל תחנת רכבת. שולב סמל "קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה" האוטובוסים בקו זה – פועלים בשעות הלילה.

 107

לא נמצאו סעיפי עבירה הקשורים לתמרור 505

קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: