תחנת אוטובוסים
ציבוריים:
על גב התמרור יירשם
האמור בו באותה
מתכונת בשפה אחרת.
שולב סמל "נכה" –
האוטובוסים בקו זה
הותאמו לאנשים עם
מוגבלויות.
שולב סמל "רכבת" -
הקו מוביל אל תחנת
רכבת.
שולב סמל "קוי תחבורה
ציבורית בשעות הלילה"
האוטובוסים בקו זה –
פועלים בשעות הלילה.

תמרור 505

תחנת אוטובוסים ציבוריים: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה אחרת. שולב סמל "נכה" – האוטובוסים בקו זה הותאמו לאנשים עם מוגבלויות. שולב סמל "רכבת" - הקו מוביל אל תחנת רכבת. שולב סמל "קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה" האוטובוסים בקו זה – פועלים בשעות הלילה.

 630

לא נמצאו סעיפי עבירה הקשורים לתמרור 505

עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: