מפגש מסילת ברזל
במרחק של כ 300 מטר, -
אלא אם כן צוין אחרת
בתמרור מס' 130
מתחתיו.

תמרור 130

מפגש מסילת ברזל במרחק של כ 300 מטר, - אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 130 מתחתיו.

 100

לא נמצאו סעיפי עבירה הקשורים לתמרור 130

קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: