מספר הקילומטר בדרך:
בדרך מהירה בצבע –
כחול,
בדרך ראשית בצבע –
אדום,
בדרך איזורית בצבע –
ירוק
ובדרך מקומית בצבע –
שחור.
החץ מראה את סדר
המיספור )עולה או יורד(
של הקילומטרים בכוון
הנסיעה.

תמרור 612

מספר הקילומטר בדרך: בדרך מהירה בצבע – כחול, בדרך ראשית בצבע – אדום, בדרך איזורית בצבע – ירוק ובדרך מקומית בצבע – שחור. החץ מראה את סדר המיספור )עולה או יורד( של הקילומטרים בכוון הנסיעה.

 1303

לא נמצאו סעיפי עבירה הקשורים לתמרור 612

עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: