מספר הקילומטר בדרך:
בדרך מהירה בצבע –
כחול,
בדרך ראשית בצבע –
אדום,
בדרך איזורית בצבע –
ירוק
ובדרך מקומית בצבע –
שחור.
החץ מראה את סדר
המיספור )עולה או יורד(
של הקילומטרים בכוון
הנסיעה.

תמרור 612

מספר הקילומטר בדרך: בדרך מהירה בצבע – כחול, בדרך ראשית בצבע – אדום, בדרך איזורית בצבע – ירוק ובדרך מקומית בצבע – שחור. החץ מראה את סדר המיספור )עולה או יורד( של הקילומטרים בכוון הנסיעה.

 104

לא נמצאו סעיפי עבירה הקשורים לתמרור 612

קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: