איסור גרירה בגלגינוע

נוסח אישום

איסור גרירה בגלגינוע

רכבת על גלגינוע הנ"ל וגררת ... בניגוד לתקנה 126(ב) לתקנות התעבורה

* יש לפרט מה נגרר

מתוך פרק:  גלגינוע - קורקינט ממונע

עמוד: 73

סעיף עבירה: 7226

קנס 250 | ניקוד 0 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא