אי ציות לתמרור 509 (האוסר העמדת מונית בתחנה, זמן העולה על הדרוש להורדת או להעלאת נוסעים)

נוסח אישום

אי ציות לתמרור 509 (האוסר העמדת מונית בתחנה, זמן העולה על הדרוש להורדת או להעלאת נוסעים)

מקום עצירה למונית
להעלאת והורדת נוסעים
בלבד.
אסורה עצירה וחנית כל
רכב אחר.
צוינו מספרי מוניות או
מספרי קווי שרות על גבי
תמרור 236 מתחתיו,
הורדת הנוסעים
והעלאתם מותרת
למוניות שצוינו בלבד. לא צייתת לתמרור 509 , בכך שהמתנת עם המונית הנ"ל, בתחום של 5 מטר מהתמרור המוצב במקום, זמן ממושך מן הדרוש להורדת או להעלאת נוסעים בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

מתוך פרק:  חנייה בניגוד להוראות תמרורים

עמוד: 76

סעיף עבירה: 5916

קנס 250 | ניקוד 0 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: