אי ציות לתמרור 435

נוסח אישום

אי ציות לתמרור 435

אזור אסור לחנית רכב
שמשקלו הכולל המותר
עולה על 60,000 ק"ג. לא צייתת לתמרור 435 , בכך שהחנית את הרכב הנ"ל, שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, באזור שבכניסה אליו מוצב תמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

*למעט אוטובוס

מתוך פרק:  חנייה בניגוד להוראות תמרורים

עמוד: 76

סעיף עבירה: 6486

קנס 250 | ניקוד 0 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא