אי התקנת שתי לוחיות זיהוי

נוסח אישום

אי התקנת שתי לוחיות זיהוי

נהגת ברכב הנ"ל, הרשום בישראל, כשאין הוא נושא עליו לוחיות זיהוי בניגוד לתקנה 165(ב) לתקנות התעבורה

מתוך פרק:  לוחיות זיהוי

עמוד: 41

סעיף עבירה: 5561

קנס 500 | ניקוד 0 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא