פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך (נסיבות מחמירות)

נוסח אישום

פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך (נסיבות מחמירות)

נהגת ברכב הנ"ל ופנית פניית פרסה ובכך סיכנת עוברי דרך בניגוד לתקנה 44(א) לתקנות התעבורה

* דוח זה יירשם בנסיבות בהן פניית הפרסה גרמה לסטייה או בלימת פתע של רכב אחר וסיכון עוברי דרך.

מתוך פרק:  פניות/סטיות

עמוד: 31

סעיף עבירה: 6251

הזמנה לדין  | ניקוד 8 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא