אי מילוי תנאים ברשיון שירות

נוסח אישום

אי מילוי תנאים ברשיון שירות

נהגת / הפעלת המונית הנ"ל, שלא בהתאם לתנאי ... ברשיון השירות בניגוד לסעיף 14ח(א) לפקודת התעבורה

מתוך פרק:  מונית - עבירות הנהג

עמוד: 54

סעיף עבירה: 6708

קנס 1000 | ניקוד 0 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא