הנחת דבר העלול להטריד / לסכן להפריע לעוברי דרך (למעט במדרכה)

נוסח אישום

הנחת דבר העלול להטריד / לסכן להפריע לעוברי דרך (למעט במדרכה)

הנחת על פני הדרך דבר העלול להטריד / לסכן / להפריע לעוברי דרך, ולא סילקת אותו מיד מעל פני הדרך בניגוד לתקנה 152(א) לתקנות התעבורה

מתוך פרק:  מכשול על פני הדרך (למעט במדרכה)

עמוד: 56

סעיף עבירה: 6387

קנס 1000 | ניקוד 0 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא