המשאיר דבר שברשותו, מונח על פני הדרך, כשהוא עלול לסכן / להטריד / להפריע לעוברי דרך (למעט במדרכה)

נוסח אישום

המשאיר דבר שברשותו, מונח על פני הדרך, כשהוא עלול לסכן / להטריד / להפריע לעוברי דרך (למעט במדרכה)

לא סילקת דבר שבחזקתך, אשר הונח על פני הדרך ועלול היה לסכן / להטריד / להפריע לעוברי דרך בניגוד לתקנה 152(א) לתקנות התעבורה

מתוך פרק:  מכשול על פני הדרך (למעט במדרכה)

עמוד: 56

סעיף עבירה: 6389

קנס 1000 | ניקוד 0 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא