הפעלת צופר זמן ממושך מן הדרוש

נוסח אישום

הפעלת צופר זמן ממושך מן הדרוש

נהגת ברכב הנ"ל והשתמשת בצופר זמן ממושך מן הדרוש לפי הנסיבות בניגוד לתקנה 63(א) לתקנות התעבורה

מתוך פרק:  אביזרים והשימוש בהם

עמוד: 41

סעיף עבירה: 5555

קנס 250 | ניקוד 0 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא: