נהיגה בחוסר זהירות

נוסח אישום

נהיגה בחוסר זהירות

נהגת ברכב הנ"ל בלא זהירות בכך ש... (פרט את התנהגות הנהג) בניגוד לתקנה 21(ג) לתקנות התעבורה

באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7287

מתוך פרק:  שליטה ברכב וזהירות

עמוד: 28

סעיף עבירה: 2429

קנס 500 | ניקוד 6 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא