הסעת נוסעים מעל המותר כשההסעה מבוצעת בשכר

נוסח אישום

הסעת נוסעים מעל המותר כשההסעה מבוצעת בשכר

נהגת ברכב הנ"ל שהנו מסוג ....... מס הנוסעים המצוין ברישיון הרכב ....... והסעת בו נוסעים בשכר. שמספר הנוסעים שהסעת היה ........ בניגוד לתקנה 84(ב) ו- 84א לתקנות התעבורה

מתוך פרק:  הסעת נוסעים והסעת תלמידים

עמוד: 56

סעיף עבירה: 6684

הזמנה לדין  | ניקוד 0 | פסילה  | השבתה  |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא