הנחת דבר העלול להטריד / לסכן / להפריע לעוברי דרך במדרכה

נוסח אישום

הנחת דבר העלול להטריד / לסכן / להפריע לעוברי דרך במדרכה

הנחת על המדרכה דבר העלול להטריד / לסכן / להפריע לעוברי דרך, ולא סילקת אותו מיד מעל פני הדרך בניגוד לתקנה 152(א) לתקנות התעבורה

מתוך פרק:  מכשול על מדרכה

עמוד: 57

סעיף עבירה: 6643

קנס 250 | ניקוד 0 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא