משקל כולל של הרכב עולה ב-25% מעל המותר

נוסח אישום

משקל כולל של הרכב עולה ב-25% מעל המותר

נהגת ברכב הנ"ל, והובלת בו מטען כשמשקלו הכולל של הרכב... ק"ג, עולה על המשקל הכולל המותר של הרכב הנ"ל, שהוא... ק"ג בניגוד לתקנה 85(א)(5) לתקנות התעבורה

באכיפה עם מערכת משקל גלגל: ס"ס 7282* חריגה של 30% עד 49% מהמשקל הכולל המותר - תלת"ן * חריגה של 50% ומעלה מהמשקל הכולל המותר - העברה לבוחנים - פ.ל. * השבתה רק לרכב מסחרי

מתוך פרק:  משקל יתר

עמוד: 48

סעיף עבירה: 7130

הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  | תלת"ן  |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא: