מטען / מכסה מטען מסתירים מראות תשקיף (למעט מצבים בהם הרכב בו מובל המטען מלווה ע"י רכב אחר)

נוסח אישום

מטען / מכסה מטען מסתירים מראות תשקיף (למעט מצבים בהם הרכב בו מובל המטען מלווה ע"י רכב אחר)

נהגת ברכב הנ"ל והובלת ברכב / על הרכב מטען, שהמטען / מכסה המטען הסתיר את מראות התשקיף בניגוד לתקנה 85(א)(2)(ב) לתקנות התעבורה

* עבירה זו לא תרשם כאשר הרכב המוביל את המטען מלווה ע"י רכב אחר

מתוך פרק:  מטענים - הובלת מטען בניגוד לתקנות

עמוד: 45

סעיף עבירה: 6605

קנס 250 | ניקוד 4 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא