נהיגה בכיוון ההפוך בכביש חד-סיטרי

נוסח אישום

נהיגה בכיוון ההפוך בכביש חד-סיטרי

כביש חד סטרי:
כניסה לקטע כביש שבו
התנועה מותרת רק בכוון
המסומן בחץ. נהגת ברכב הנ"ל בכביש חד-סיטרי, בכיוון הפוך לכיוון התנועה בניגוד לתקנה 37 לתקנות התעבורה

* טרם רישום דו"ח יש לוודא שמוצב תמרור 618 בכניסה לרחוב וחובה לציין זאת בנסיבות או שקיים שטח הפרדה

מתוך פרק:  כביש

עמוד: 22

סעיף עבירה: 5430

קנס 500 | ניקוד 6 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא