הפרעה וסיכון לתנועה (נסיבות מחמירות)

נוסח אישום

הפרעה וסיכון לתנועה (נסיבות מחמירות)

גרמת הפרעה וסיכון לתנועה בכך שהחנת את הרכב הנ"ל על נתיב נסיעה בניגוד לתקנה 71(1) לתקנות התעבורה

* יש לפרט בדו"ח כיצד בא לידי ביטוי הסיכון שנגרם

מתוך פרק:  עצירה/עמידה/חנייה במקומות האסורים לפי התקנות

עמוד: 78

סעיף עבירה: 6453

הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא