אי ציות לתמרור 433 (האוסר עצירה)

נוסח אישום

אי ציות לתמרור 433 (האוסר עצירה)

אסורה כל עצירה וחניה
של רכב בדרך בצד שבו
הוצב התמרור, אלא אם
דרוש הדבר למילוי
הוראות כל דין. לא צייתת לתמרור 433 , בכך שעצרת את הרכב הנ"ל בדרך,בצד שבו מוצב התמרור הנ"ל, כשעליו שלט המורה על אזור קנס מוגדל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

*האיסור אינו חל על מונית לצורך הורדה / איסוף נוסע ע"פ תקנה 76 (ב)

מתוך פרק:  חניה בניגוד להוראת תמרורים (באזור קנס מוגדל)

עמוד: 77

סעיף עבירה: 5973

קנס 500 | ניקוד 0 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא