משקל כולל של הרכב עולה עד 10% על המשקל הכולל המותר

נוסח אישום

משקל כולל של הרכב עולה עד 10% על המשקל הכולל המותר

נהגת ברכב הנ"ל, והובלת בו מטען, כשמשקלו הכולל של הרכב ... ק"ג העולה על המשקל הכולל המותר של הרכב הנ"ל, שהוא ... ק"ג בניגוד לתקנה 85(א)(5) לתקנות התעבורה

באכיפה עם מערכת משקל גלגל: ס"ס 7279* בהובלת מטען בחריגה עד 5% מעל המשקל הכולל המותר – לא יירשם דוח

מתוך פרק:  משקל יתר

עמוד: 48

סעיף עבירה: 7154

קנס 500 | ניקוד 6 | אין אזהרה  |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא