מנוע אוטובוס פועל בזמן חניה

נוסח אישום

מנוע אוטובוס פועל בזמן חניה

החנת את האוטובוס הנ"ל בדרך כשמנועו פועל שלא לשם מילוי אויר במערכת הפנאומטית בניגוד לתקנה 72א(א) לתקנות התעבורה

* האיסור חל במקומות בנויים או בקטעי דרך שבתים בנוים לצידם* האיסור אינו חל בשעת העלאת או הורדת נוסעים

מתוך פרק:  עצירה/עמידה/חנייה במקומות האסורים לפי התקנות

עמוד: 78

סעיף עבירה: 6851

קנס 500 | ניקוד 0 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא