נוסח אישום:

נהיגה ברכב ע"י בלתי מורשה לסוג רכב זה (מעולם לא הוצא) - מס נוסעים

נהגת ברכב המנועי הנ"ל כשמעולם לא היית מורשה לנהוג ברכב מסוג זה בכך שהסעת .... נוסעים העולה על .... נוסעים המותר לך להסיע על פי דרגת הרשיון שלך בניגוד לבניגוד לסעיף 10(א) וסעיף 38(1) לפקודת התעבורה

* פעם שניה ומעלה ("דרגה דומה" או "דרגה שונה") - העברה לבוחנים - פ.ל. - ראה מתווה תלת"ן

מתוך פרק:  הסעת נוסעים והסעת תלמידים

עמוד: 56

סעיף עבירה: 7300

הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | תלת"ן  |

     

קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: