אי ציות לתמרור 408

נוסח אישום

אי ציות לתמרור 408

אסורה הכניסה לרכב
מנועי, למעט רכב דו-
גלגלי. נהגת ברכב מנועי ולא צייתת לתמרור 408 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

* אסורה הכניסה לרכב מנועי למעט רכב דו-גלגלי.

מתוך פרק:  תמרורים

עמוד: 35

סעיף עבירה: 5484

קנס 500 | ניקוד 6 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא