כניסה לצומת שלא מהנתיב הימני ביותר ברכב מסחרי או רכב עבודה מעל 10,000 ק"ג

נוסח אישום

כניסה לצומת שלא מהנתיב הימני ביותר ברכב מסחרי או רכב עבודה מעל 10,000 ק"ג

נהגת ברכב הנ"ל, שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה, ונכנסת לצומת ועברת בו שלא מהנתיב הימני ביותר בניגוד לתקנה 36(ה) לתקנות התעבורה

* אלא אם כן הוצב בו תמרור 613 המתיר לרכב נסיעה בנתיבים נוספים

מתוך פרק:  כביש

עמוד: 22

סעיף עבירה: 6487

קנס 500 | ניקוד 4 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא: