נהיגת מכונה ניידת שמידותיה חורגות

נוסח אישום

נהיגת מכונה ניידת שמידותיה חורגות

נהגת במכונה הניידת הנ"ל שאורכה / רוחבה / גובהה חורגים מהקבוע בתקנה 313 ובכפוף לאמור בתקנה 279 ג, ללא אשור תנועה מקצין משטרה בניגוד לתקנה 39א(ג) לתקנות התעבורה

* חריגות במידות המחייבות אשור תנועה גובה מעל 4.80 מטר, רוחב מעל 3.40 מטר, אורך מעל 15.50 מטר

מתוך פרק:  מכונה ניידת

עמוד: 66

סעיף עבירה: 6376

קנס 500 | ניקוד 6 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא