השארת רכב מקולקל לזמן העולה על 24 שעות

נוסח אישום

השארת רכב מקולקל לזמן העולה על 24 שעות

השארת את הרכב הנ"ל, עקב קלקול, בדרך / במקום חניה ציבורי, לזמן העולה על 24 שעות בניגוד לתקנה 154(ב) לתקנות התעבורה

מתוך פרק:  עצירה/עמידה/חנייה במקומות האסורים לפי התקנות

עמוד: 78

סעיף עבירה: 3028

קנס 250 | ניקוד 0 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא