רכב איטי, 30-21 קמ"ש מעל, עירוני

נוסח אישום

רכב איטי, 30-21 קמ"ש מעל, עירוני

נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית במהירות של ... קמ"ש, העולה על מהירות 40 קמ"ש המותרת לרכב הנ"ל בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה

מתוך פרק:  מהירות מעל המותר לרכב מוגבל במהירות

עמוד: 27

סעיף עבירה: 7015

קנס 750 | ניקוד 8 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא