משקל כולל של הרכב עולה ב-15% ועד 24.9% מעל המותר

נוסח אישום

משקל כולל של הרכב עולה ב-15% ועד 24.9% מעל המותר

נהגת ברכב הנ"ל, והובלת בו מטען כשמשקלו הכולל של הרכב... ק"ג, עולה על המשקל הכולל המותר של הרכב הנ"ל, שהוא... ק"ג בניגוד לתקנה 85(א)(5) לתקנות התעבורה

באכיפה עם מערכת משקל גלגל: ס"ס 7281* השבתה רק לרכב מסחרי

מתוך פרק:  משקל יתר

עמוד: 48

סעיף עבירה: 7171

הזמנה לדין  | ניקוד 8 | פסילה  | השבתה  |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא