עשיית מעשה שלא כדין, המגביל את השימוש במדרכה

נוסח אישום

עשיית מעשה שלא כדין, המגביל את השימוש במדרכה

עשית, ללא סמכות על-פי דין, מעשה שיש בו כדי לצמצם / לסכן / למנוע את השימוש במדרכה, בכך ש... (פרט העובדות) בניגוד לתקנה 151(א) לתקנות התעבורה

מתוך פרק:  מכשול על מדרכה

עמוד: 57

סעיף עבירה: 6641

קנס 250 | ניקוד 0 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא